Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunstbeoefening (Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Alkmaar)

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunstbeoefening (Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Alkmaar)
Citeertitel Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Alkmaar
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alkmaar/623786/CVDR623786_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Amateurkunstbeoefening Alkmaar.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2020 nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-129261

Onbekend.