Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent woonsubsidie (Deelverordening woonsubsidie gemeente Wijdemeren)

Geldend van 19-05-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent woonsubsidie (Deelverordening woonsubsidie gemeente Wijdemeren)
Citeertitel Deelverordening woonsubsidie gemeente Wijdemeren
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Wijdemeren/CVDR32034.html
  2. artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2020 nieuwe regeling

07-05-2020

gmb-2020-124176

Onbekend.