Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent duurzaam en aantrekkelijk erfgoed (Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed, Tiel 2020)

Geldend van 07-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent duurzaam en aantrekkelijk erfgoed (Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed, Tiel 2020)
Citeertitel Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed, Tiel 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/635343/CVDR635343_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Deelverordening instandhoudingssubsidie gemeentelijke monumenten Tiel 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

22-04-2020

gmb-2020-114947

Regelgevingregister 2020 Tiel, nr. 1.10