Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 22 april 2020 houdende regels voor het horen en adviseren inzake de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften (Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant)

Geldend van 16-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 22 april 2020 houdende regels voor het horen en adviseren inzake de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften (Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant)
Citeertitel Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-53570

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Provinciewet
  2. artikel 145 van de Provinciewet
  3. artikel 168 van de Provinciewet
  4. artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 7:19 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht
  7. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2023 artikel 3, 13

27-10-2023

prb-2023-13358

5353581
02-05-2020 16-11-2023 nieuwe regeling

22-04-2020

prb-2020-2690

4669858