Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2020)

Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2020)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020 nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-106722

Onbekend.