Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Velsen

Geldend van 16-10-2003 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Velsen
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Velsen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2003 01-01-2023 nieuwe regeling

09-10-2003

Hofgeest/Jutter, 16-10-2003

Raadsvoorstel 82/2003