Volmacht Operationeel Contactfunctionaris ICT van de gemeente Moerdijk

Geldend van 02-04-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Volmacht Operationeel Contactfunctionaris ICT van de gemeente Moerdijk
Citeertitel Volmacht Operationeel Contactfunctionaris ICT van de gemeente Moerdijk
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 171 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2020 Nieuwe regeling

25-03-2020

gmb-2020-87442

Onbekend.