Volmacht Operationeel Contactfunctionaris ICT van de gemeente Moerdijk

Geldend van 02-04-2020 t/m heden

Intitulé

Volmacht Operationeel Contactfunctionaris ICT van de gemeente Moerdijk

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk

Gelet op artikel 171 Gemeentewet,

BESLUIT

Volmacht te verlenen aan L.J.M. Kanters, Operationeel Contactfunctionaris ICT van de gemeente Moerdijk, voor het ondertekenen van de bruikleenovereenkomsten ten behoeve van het personeel voor het gebruik van mobile devices. Het college heeft op 17 maart 2020 besloten deze overeenkomsten aan te gaan.

Ondertekening

Zevenbergen, 25 maart 2020

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk,

J.P.M. Klijs