Besluit tot vaststelling van de ‘Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020’

Geldend van 28-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit tot vaststelling van de ‘Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020’
Citeertitel Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

04-03-2020

wsb-2020-3269

Onbekend.