Subsidieregeling woningisolatie Huizen

Geldend van 20-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Huizen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling woningisolatie Huizen
Citeertitel Subsidieregeling woningisolatie Huizen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening Huizen 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2023 bijlage 1

03-10-2023

gmb-2023-436333

Z.304492 / D.1588953
04-05-2023 20-10-2023 artikel 3, 11

13-04-2023

gmb-2023-182084

Onbekend.
04-04-2020 04-05-2023 bijlage 1

12-03-2020

gmb-2020-88094

Onbekend.
01-04-2020 04-04-2020 nieuwe regeling

12-03-2020

gmb-2020-77721

Onbekend.