Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Hellendoorn 2020

Geldend van 12-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Hellendoorn 2020
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp bijzondere bijstand
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 15 van de Participatiewet
  3. artikel 35 van de Participatiewet
  4. artikel 48 van de Participatiewet
  5. artikel 49 van de Wet werk en bijstand
  6. artikel 50 van de Wet werk en bijstand
  7. artikel 51 van de Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2022 wijziging artikel 14

07-11-2022

gmb-2022-501814

2022-026511
01-04-2020 12-11-2022 nieuwe regeling

25-02-2020

gmb-2020-77628

2019-034256