Aanwijzing ex. Artikel 67 van de Flora-en faunawet

Geldend van 08-01-2003 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Aanwijzing ex. Artikel 67 van de Flora-en faunawet
Citeertitel Aanwijzing ex. Artikel 67 van de Flora-en faunawet
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Milieu
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Flora- en faunawet, art 67; Provinciaal Faunabeleid; Algemene wet bestuursrecht; Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2003 Nieuwe regeling

07-01-2003

Provinciaal Blad, 2003, 2

0212995