Regeling vervallen per 07-11-2018

Wegenverordening Zeeland 2010 met toelichting

Geldend van 09-05-2012 t/m 06-11-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Wegenverordening Zeeland 2010 met toelichting
Citeertitel Wegenverordening Zeeland 2010
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Verkeer en vervoer
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145; Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO); Dienstenwet; Wet Dwangsom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wegenverordening Zeeland 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2012 07-11-2018 Art.1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19 en de toelichting

09-03-2012

Provinciaal Blad, 2012, 12

12001785
09-05-2012 Nieuwe regeling

Provinciaal Blad, 2010, 32

E&M-164