Regeling vervallen per 07-11-2018

Waterverordening Zeeland

Geldend van 04-05-2016 t/m 06-11-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Waterverordening Zeeland
Citeertitel Waterverordening Zeeland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet; Provinciewet, art. 145 en 146; Scheepsvaartwet, art. 2; Algemene Wet Bestuursrecht, afdeling 3 en 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterverordening Zeeland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2016 07-11-2018 Art. 4.7 en 6.3

15-04-2016

Provinciaal Blad, 2016, 2426

16003117
04-05-2016 Art. 2.5, 2.6 en Bijlage IV

Provinciaal Blad, 2014, 13

BLD-WBN 122
21-01-2014 Nieuwe regeling

Provinciaal Blad, 2009, 43

RMW-126