Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie voor de spreiding van sociale woningbouw in de regio Rotterdam Zuid-Holland (Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland)

Geldend van 24-12-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie voor de spreiding van sociale woningbouw in de regio Rotterdam Zuid-Holland (Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland)
Citeertitel Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2021 01-01-2024 artikel 7, 12

14-12-2021

prb-2021-12812

PZH-2021-792891902
31-03-2021 24-12-2021 artikel 4, 5, 6, 11

23-03-2021

prb-2021-2328

PZH-2021-768917433
13-03-2020 31-03-2021 nieuwe regeling

04-02-2020

prb-2020-1430

PZH-2020-724760283