Regeling vervallen per 01-01-2024

Grondwaterheffingsverordening Provincie Zeeland 2010

Geldend van 20-01-2018 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Grondwaterheffingsverordening Provincie Zeeland 2010
Citeertitel Grondwaterheffingsverordening Provincie Zeeland 2010
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belasting en heffing
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 7.7 Ww

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het bepaalde in de Grondwaterheffingsverordening Zeeland 2010, zoals dat luidde onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Eerste wijziging op de Grondwaterheffingsverordening provincie Zeeland 2010 blijft van toepassing op belastbare feiten die zijn aangevangen voor dat tijdstip. De citeertitel is gewijzigd bij besluit van 15 december 2009 Met ingang van 22 december 2009 is de grondslag van de regeling Waterwet. art. 7.7.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2018 01-01-2018 01-01-2024 Art. 6

15-12-2017

prb-2018-477

17023234
01-01-2018 20-01-2018 art. 6

31-10-2017

prb-2017-5944

17023234
01-01-2015 01-01-2018 Art. 6

12-12-2014

Provinciaal Blad, 2014, 3865

14016089
01-01-2011 01-01-2015 Art. 6

05-11-2010

Provinciaal Blad, 2010, 45

FEZ-188
10-03-2010 01-01-2011 Art. 1, 2, 9 en 11

05-02-2010

Provinciaal Blad, 2010, 7

FEZ-148
01-01-2009 22-12-2009 Art. 9

15-12-2009

Provinciaal Blad, 2008, 40

FEZ-087
01-01-2007 01-01-2009 Art. 6

10-11-2006

Provinciaal Blad, 2006, 29

FEZ-296
01-01-2002 01-01-2007 Art. 6

01-11-2001

Provinciaal Blad, 2001, 43

FEZ-479
23-12-1998 01-01-2002 Nieuwe regeling

15-12-1998

Provinciaal Blad, 1998, 63

FEZ-708