Regeling vervallen per 01-10-2023

Verordening leningen Duurzaam Thuis

Geldend van 02-12-2020 t/m 16-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening leningen Duurzaam Thuis
Citeertitel Verordening leningen Duurzaam Thuis
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2023 01-10-2023 artikel 1, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bijlage

18-04-2023

prb-2023-4858

Onbekend.
17-01-2023 01-05-2023 artikel 4, 11, 12, toelichting

16-12-2022

prb-2023-403

Onbekend.
02-12-2020 17-01-2023 Artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Algemene Toelichting

13-11-2020

prb-2020-8903

PB 087-2020
04-03-2020 02-03-2020 02-12-2020 Nieuwe regeling

07-02-2020

prb-2020-1273

PB 13-2020