Uitvoeringsregeling mkb-Regeling 2020

Geldend van 13-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-03-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling mkb-Regeling 2020
Citeertitel MKB-Regeling 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2023 03-03-2020 Wijziging

07-11-2023

bgr-2023-1087

Onbekend.
26-02-2020 13-11-2023 Uitvoeringsregeling mkb-Regeling 2020

26-02-2020

bgr-2020-182

Onbekend.