Reglement van orde voor de vergaderingen van Gedeputeerden Staten van Zeeland

Geldend van 02-04-2003 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen van Gedeputeerden Staten van Zeeland
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen van Gedeputeerden Staten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet art. 52 en 54

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2003 Art. 2, 5, 6, 8, 10 en 11

25-03-2003

Provinciaal Blad, 2003, 13

POI031533
01-08-1973 02-04-2003 Nieuwe regeling

03-07-1973

Provinciaal Blad, 1973, 39

351/346-BG