Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 febuari 2020, PZH-2019-721057836, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Geldend van 21-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 febuari 2020, PZH-2019-721057836, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017
Citeertitel Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zuid-Holland/462198/462198_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2020 nieuwe regeling

18-02-2020

prb-2020-955

PZH-2019-721057836