Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent medewerkers belastingen (Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent medewerkers belastingen (Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-39810

Gemeenteblad 2020, nummer 20