Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen (Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen (Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen)
Citeertitel Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. Invorderingswet 1990
 7. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
 8. artikel 237 van de Gemeentewet
 9. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 10. artikel 231, derde lid, van de Gemeentewet
 11. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 12. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-39588

Gemeenteblad 2020, nummer 24