Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de verstrekking van financiële middelen aan uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen (Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant)

Geldend van 14-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de verstrekking van financiële middelen aan uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen (Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant)
Citeertitel Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp bijdrage, economie, energie, milieu, mobiliteit, natuur, omgeving, water, wonen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-6437

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 143 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2020 nieuwe regeling

31-01-2020

prb-2020-805

4643937