Regeling vervallen per 01-05-2020

Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020

Geldend van 27-01-2020 t/m 30-04-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020
Citeertitel Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-2334

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/600894/CVDR600894_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2020 01-05-2020 Nieuwe regeling

07-01-2020

prb-2020-214

PB 02-2020