Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht houdende regels omtrent orde (Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meerinzicht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht houdende regels omtrent orde (Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2020)
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/630538/CVDR630538_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

12-12-2019

bgr-2019-1078

Onbekend.