Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade 2002

Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2010

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade 2002
Citeertitel Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade 2002
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid onder c

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade van 29 juni 2010.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 01-01-2011 Intrekking

29-06-2010

n.v.t.

10n00677
08-10-2002 01-01-2011 Nieuwe regeling

08-10-2002

n.v.t.

03n00408