Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent gemeentelijke begraafplaatsen (Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Vijfheerenlanden 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vijfheerenlanden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent gemeentelijke begraafplaatsen (Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Vijfheerenlanden 2020)
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Vijfheerenlanden 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Vianen 2012, verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Leerdam 2007 en de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zederik 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-316106

Onbekend.