Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom 2020
Citeertitel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werk en Inkomen Lekstroom 2020 gelden voor nieuwe overeenkomsten of verlengingen van bestaande overeenkomsten per 1 januari 2020. Voor overeenkomsten die vóór 1 januari 2020 zijn afgesloten blijven de reeds bestaande Algemene inkoopvoorwaarden Werk en Inkomen Lekstroom van toepassing.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

16-12-2019

bgr-2019-1041

Onbekend.