Verordening op de watersysteemheffing 2020

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Scheldestromen
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de watersysteemheffing 2020
Citeertitel Verordening op de watersysteemheffing waterschap Scheldestromen 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening watersysteemheffing
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 117 van de Waterschapswet
  4. artikel 122a van de Waterschapswet
  5. artikel 122b van de Waterschapswet
  6. artikel 124 van de Waterschapswet
  7. artikel 139 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum ingang heffing is 1 januari 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging Verordening watersysteemheffing

23-11-2023

wsb-2023-15757

2023020483
18-02-2023 01-01-2024 wijziging regeling

16-02-2023

wsb-2023-1759

Onbekend.
21-12-2022 18-02-2023 wijziging regeling

14-12-2022

wsb-2022-14040

2022024095
02-03-2022 21-12-2022 Wijziging regeling

27-01-2022

wsb-2022-2391

2021044905
25-12-2021 02-03-2022 Wijziging regeling

18-11-2021

wsb-2021-15613

2021037671
17-12-2020 25-12-2021 wijziging tarieven

11-11-2020

wsb-2020-14133

Onbekend.
30-12-2019 17-12-2020 nieuwe regeling

19-12-2019

wsb-2019-13500

Onbekend.