Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 01-01-2026 wijziging artikel 1, 12 en 16

04-07-2023

prb-2023-7678

2023000928
09-12-2022 07-07-2023 Wijziging artikelen 13 en 18

06-12-2022

prb-2022-14535

2022001959
01-01-2020 09-12-2022 Nieuwe regeling

17-12-2019

prb-2019-8293

2019002770