Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom

Geldend van 03-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de raden en de burgemeesters.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 01-01-2023 artikel 1, 5, 7, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 34, 37, 40

08-05-2023

gmb-2023-237899

Onbekend.
01-01-2020 03-06-2023 aanhef, artikel 1, 17, 22, ondertekening

12-12-2019

stcrt-2019-70953

Versie 2.2
13-02-2016 01-01-2020 nieuwe regeling

26-11-2015

stcrt-2019-70328

Onbekend.