Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020

Geldend van 21-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020
Citeertitel Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/CVDR603855/CVDR603855_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2021 Artikel 8A

29-06-2021

gmb-2021-234873

Onbekend.
01-01-2020 21-07-2021 Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-305614

Onbekend.