Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2009

Geldend van 15-05-2009 t/m 30-09-2012

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2009
Citeertitel Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening individuele maatschappelijke voorzieningen gemeente Kerkade 2007.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit individuele maatschappelijke voorzieningen gemeente Kerkrade 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2009 01-10-2012 Nieuwe regeling

22-04-2009

Zuid-Limburger 30-04-2009

09Rb024