Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)
Citeertitel Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 10:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 10:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 10:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR622562/CVDR622562_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

04-12-2019

bgr-2019-958

Onbekend.