Regeling vervallen per 31-12-2021

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Eindhoven 2019-2022

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Eindhoven 2019-2022
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-22351

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.22 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 31-12-2021 nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-292183

Onbekend.