Regeling vervallen per 01-12-2020

Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent het mandateren van bevoegdheden van uit de Wet lokaal spoor aan burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (Mandaatbesluit Handhaving Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2019-2020)

Geldend van 01-12-2019 t/m 30-11-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent het mandateren van bevoegdheden van uit de Wet lokaal spoor aan burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (Mandaatbesluit Handhaving Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2019-2020)
Citeertitel Mandaatbesluit Handhaving Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2019-2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 43 van de Wet lokaal spoor
  3. artikel 44, eerste lid, van de Wet lokaal spoor
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2019 01-12-2020 nieuwe regeling

14-11-2019

bgr-2019-909

Onbekend.