Regeling vervallen per 01-01-2024

Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020

Geldend van 28-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020
Citeertitel Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Huisvesting wonen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
 2. artikel 5 van de Huisvestingswet 2014
 3. artikel 6 van de Huisvestingswet 2014
 4. artikel 9 van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 11 van de Huisvestingswet 2014
 6. artikel 11b van de Huisvestingswet 2014
 7. artikel 13 van de Huisvestingswet 2014
 8. artikel 11a van de Huisvestingswet 2014
 9. artikel 20 van de Huisvestingswet 2014
 10. artikel 21 van de Huisvestingswet 2014
 11. artikel 28 van de Huisvestingswet 2014
 12. artikel 35 van de Huisvestingswet 2014
 13. artikel 9 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 14. artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 15. artikel 40 van de Huisvestingswet 2014
 16. artikel 41 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022 01-01-2024 vervangende regeling

21-12-2022

gmb-2022-574040

Raadsvoorstel 104/2022
16-11-2022 28-12-2022 wijziging van de regeling

02-11-2022

gmb-2022-506766

Raadsvoorstel 71/2022
08-02-2022 16-11-2022 Gewijzigde regeling

02-02-2022

gmb-2022-50230

Raadsbesluit d.d. 2 februari 2022, nr. 153/2021
31-12-2019 08-02-2022 Vervangende regeling

27-11-2019

gmb-2019-291637

Raadsvoorstel nr. 100/2019