Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019

Geldend van 17-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vechtstromen
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019
Citeertitel Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 84, eerste lid, van de Waterschapswet
  4. artikel 95 van de Waterschapswet
  5. Omgevingswet
  6. artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2024 artikel 3

07-05-2024

wsb-2024-9481

Onbekend.
01-01-2024 17-05-2024 artikel 3

05-12-2023

wsb-2023-15568

Onbekend.
30-11-2019 01-01-2024 nieuwe regeling

19-11-2019

wsb-2019-12561

B2019/3023