Regeling vervallen per 01-10-2022

Nota Impuls Sociale Woningbouw

Geldend van 30-11-2019 t/m 30-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Impuls Sociale Woningbouw
Citeertitel Nota Impuls Sociale Woningbouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp huisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2019 01-10-2022 Nieuwe nota

26-11-2019

gmb-2019-289670

19.20711