Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent digitale vervanging archiefbescheiden (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015)

Geldend van 22-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meerinzicht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent digitale vervanging archiefbescheiden (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015)
Citeertitel Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke termijn van inwerkingtreding. Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van de Meerinzicht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2019 nieuwe regeling

04-11-2019

bgr-2019-869

19m0000848/m190003080