Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden (Regeling informatiebeheer Meerinzicht 2019)

Geldend van 22-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meerinzicht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden (Regeling informatiebeheer Meerinzicht 2019)
Citeertitel Regeling informatiebeheer Meerinzicht 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/CVDR457881/CVDR457881_1.html
  2. artikel 23, eerste lid, van de Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Meerinzicht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2019 nieuwe regeling

04-11-2019

bgr-2019-868

17m0000289