Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de fractievergoeding (Verordening fractievergoeding waterschap Rijn en IJssel 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de fractievergoeding (Verordening fractievergoeding waterschap Rijn en IJssel 2019)
Citeertitel Verordening fractievergoeding waterschap Rijn en IJssel 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

05-11-2019

wsb-2019-12035

Onbekend.