Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven

Geldend van 07-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven
Citeertitel Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR356233/CVDR356233_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2019 Nieuwe regeling

22-10-2019

gmb-2019-269485

Onbekend.