Regeling vervallen per 01-01-2024

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
Citeertitel Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Wet natuurbescherming
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Wet milieubeheer
  5. Wet bodembescherming
  6. Ontgrondingenwet
  7. Wegenverkeerswet 1994
  8. Wet ruimtelijke ordening
  9. Crisis- en herstelwet
  10. Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle kaartwijzigingen die zijn vastgesteld tussen 5 november 2019 en 11 maart 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 01-01-2024 afdeling 2.8, artikel 1.1, 2.78, 3.6, 3.44a, toelichting

07-07-2023

prb-2023-8954

5292213
21-03-2023 01-08-2023 artikel 2.66, 2.66a, 2.68, 2.69, toelichting, bijlage 2

03-03-2023

prb-2023-3127

5226939
15-04-2022 21-03-2023 afdeling 3.7, artikel 1.1, 2.4, 2.6, 2.17, 2.68, 3.31, 3.37, 3.39, 3.41, 3.54, 3.55, 3.69, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 9.10, toelichting

11-03-2022

prb-2022-4207

Onbekend.
23-11-2021 15-04-2022 artikel 9.10

15-11-2021

prb-2021-11238

C2286124/4973288
05-12-2020 23-11-2021 artikel 1.1, 1.2, 2.5, 2.6, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.69a, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.67, 5.2, 5.13, 9.8, 9.9, 9.10, bijlage 2, toelichting

27-11-2020

prb-2020-9043

4792457
22-02-2020 05-12-2020 paragraaf 2.7.1, artikel 2.66, 2.67, 2.68, bijlage 2, toelichting

14-02-2020

prb-2020-991

Onbekend.
05-11-2019 15-02-2020 nieuwe regeling

25-10-2019

prb-2019-7193

Onbekend.