Budgethoudersregeling gemeente Hellendoorn 2019

Geldend van 25-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Budgethoudersregeling gemeente Hellendoorn 2019
Citeertitel Budgethoudersregeling gemeente Hellendoorn 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Budgethoudersregeling gemeente Hellendoorn 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2019 Nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-259051

2019-032203