Besluit tot vaststelling wijk- en buurtindeling Gemeente Roosendaal 2019

Geldend van 14-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit tot vaststelling wijk- en buurtindeling Gemeente Roosendaal 2019
Citeertitel Besluit tot vaststelling wijk- en buurtindeling Gemeente Roosendaal 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-48820

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/CVDR47253/CVDR47253_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2019 Nieuwe regeling

08-10-2019

gmb-2019-247933

194983