Gedragscodes en stappenplan integriteit politieke ambtsdragers gemeente Bronckhorst 2017

Geldend van 20-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscodes en stappenplan integriteit politieke ambtsdragers gemeente Bronckhorst 2017
Citeertitel Gedragscodes en stappenplan integriteit politieke ambtsdragers gemeente Bronckhorst 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2022 bijlage

25-04-2019

gmb-2022-466430

Raad-00410
04-08-2017 20-10-2022 nieuwe regeling

29-06-2017

gmb-2019-210073

Z93602 RD-00410