Beleidsregel ‘Leefbaar Westerwolde’ gemeente Westerwolde 2019

Geldend van 20-08-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 08-05-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerwolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel ‘Leefbaar Westerwolde’ gemeente Westerwolde 2019
Citeertitel Beleidsregels fonds Leefbaar Westerwolde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2019 08-05-2019 Nieuwe regeling

07-05-2019

gmb-2019-205573

Z/19/081837