Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen

Geldend van 28-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Verordening sociaal domein gemeente kampen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen 2015 vastgesteld op 12-5-2015 worden ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2024 wijz. par. 8.7; par. 8.7.1

13-02-2024

gmb-2024-82312

4085-2024
26-07-2023 28-02-2024 wijz. hfdst 10

18-07-2023

gmb-2023-324075

48338-2023
01-01-2020 26-07-2023 wijz. inhoud; hfdst 3.2, 3.9, 3.13.3, 4.5, 5.4, 9, 9.1, 9.2, 9.3 t/m 9.3.3, 10, 10.1, 12, 12.4, 12.5, 12.7, 12.7.1, 12.7.2, 12.8, 12.9, 13.2, 13.4.1, 13.4.2, 16, bijl. 2

17-12-2019

gmb-2019-312684

80780-2019
31-07-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-187393

34908-2019