Algemene Subsidieverordening Gemeente Ameland 2019

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ameland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening Gemeente Ameland 2019
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Gemeente Ameland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Met deze verordening geeft de gemeenteraad van Ameland algemene regels over de subsidieverstrekking door de gemeente Ameland
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2019 Nieuwe regeling

15-07-2019

gmb-2019-185737

8